Hên là mấy bố này tới tận năm nay mới sang tổ chức concert ở HCM đấy, chứ mà đến cái hồi còn phát cuồng cũng éo có tiền đi đâu … 

Để quả đầu quá tởm, nhưng mà nhìn mặt thì êu lắm, êu lắmmmmm

Nhờ mấy ảnh này mà chăm cái khoản hát hò với mê mẩn nghiệp graphic design. Nơi bắt đầu của mình là từ nơi tình hâm mộ mấy ảnh phát sinh đóooooo :((

Hên là mấy bố này tới tận năm nay mới sang tổ chức concert ở HCM đấy, chứ mà đến cái hồi còn phát cuồng cũng éo có tiền đi đâu …

Để quả đầu quá tởm, nhưng mà nhìn mặt thì êu lắm, êu lắmmmmm

Nhờ mấy ảnh này mà chăm cái khoản hát hò với mê mẩn nghiệp graphic design. Nơi bắt đầu của mình là từ nơi tình hâm mộ mấy ảnh phát sinh đóooooo :((